ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Наименование Адрес Име и длъжност Телефон
Областна дирекция “Земеделие” – София област гр. София, бул. „Витоша” № 4, етаж IV

ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

Антония Стоименова

Директор

(02) 980 2873

Факс: (02) 988 3263

Областна дирекция София област към
ДФ ”Земеделие”
гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136

Sofiao_od@dfz.bg

rosen_kotsev@dfz.bg

Росен Коцев
Директор
(02) 8187 685

(02) 8187 676

Факс: (02) 987 8294

Териториален сектор за съвети в земеделието към НССЗ гр. София, бул. „Витоша” № 6, Етаж VІ

sofia_oblast.m@naas.government.bg

Николета Василева

Началник сектор

(02) 980 54 70

Факс: (02) 980 24 77

Регионална дирекция по горите – София гр.София, ул. „Аксаков” № 14

rugsofia@iag.bg

Инж. Милко Христов
Директор
(02) 815 5274

(02) 987 0052

Факс: (02) 987 6592

Регионална инспекция по околната среда и водите – София гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ”, № 135

riosv@riew-sofia.org

Ирена Петкова

Директор

(02) 940 6498

Факс: (02)955 9362

“ВиК” ЕООД – София гр. София бул. „Рожен” № 15 п.к. 1220

office@viksof.com

Никола Нитов
Управител
(02) 938 4854

(02) 813 0020

Факс: (02) 813 0013

„Напоителни системи” ЕАД – Клон София гр. София, Гара Искър, ул. „5006“ № 4 Веселка Нинова
Управител
02/973-28-49

Факс: 973-28-50

Областна дирекция на МВР – София гр. София, бул. „Гео Милев” № 71

odmvr-sofia@mvr.bg

ст. комисар Георги Григоров

Директор

(02) 982 3421

Факс: (02) 982 3333

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението – София” гр. София, бул. „Гео Милев” № 71

pbs_sofia@abv.bg

комисар Пламен Зашев

Директор

(02) 982 5199

Факс (02) 982 5121

Областна дирекция по безопасност на
храните – Софийска област
гр. Костинброд, ул. „Ломско шосе” № 22

rvms.sofia.okrag@gmail.com

д-р Пенчо Каменов

Директор

(0721) 66 090

          66 091

Факс: (0721) 66 093

Комисия за защита на потребителите гр. София, пл. „Славейков” № 4А

cpcadmin@min.bg

info@kzp.bg

Димитър Йотов

Председател

(02) 933 0500

Факс (02) 988 4218

Регионална здравна инспекция – София област гр. София, бул. „Акад.Иван Гешов” № 15, етаж ІІІ; rzi_so@rzi-sfo.com д-р Александър Златанов

Директор

(02) 807 8700

Факс: (02) 981 4173

Районна здравноосигурителна каса – София област гр.София, ж.к.”Стрелбище”,
ул.”Енос” № 12-14; sofia-obl@nhif.bg
д-р Николай Златев

Директор

(02) 965 69 42 (43)

Факс: (02) 965 6949

Център за спешна медицинска помощ – София гр.София, ул. „Д.Моллов” № 1, п.к. 1750

info@csmp.info

д-р Георги Гелев Директор (02) 974 4115

Факс: (02) 975 9375

Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – София гр. София, ул. „Софроний Врачански”
№ 104-106;drsz-sofia@mbox.contact.bg
Полина Маринова Началник (02) 931 0414

Факс: (02) 931 0410

Областна дирекция “Инспекция по труда” – Софийска област гр. София, бул. „Витоша” № 6, Етаж ІІ

oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg

Катя Асенова
Директор
Тел./факс: (02) 981 7971

(02) 988 1152

Регионална дирекция „Социално подпомагане” – София област гр. София, ул. „Софроний Врачански”
№ 104-106, етаж III; rdspsofia@abv.bg
И.д. Радостина Лазарова
Директор
(02) 931 0883
Районно управление “Социално осигуряване” – София област гр. София, бул. „Ал. Стамболийски”
№ 48, ет. 4, ст. 405; sofiaregion@NSSI.BG
Милен Бояджиев Директор (02) 92 62510

Факс: (02) 92 62540

Офис София област при ТД на НАП София гр. София, бул. „Витоша” № 6, ет. VІ

td_sofiaoblast@ro23.nra.bg

v.krumova@ro23.nra.bg

Валя Крумова
Директор
(02) 933 4027

Факс: (02) 987 5337

Регионално управление на образованието – София регион гр. София, бул. „Цариградско шосе”
№ 125, бл. 5, ет. ІV; rio_sfo@abv.bgrio_sofia_oblast@mon.bg
Росица Иванова Началник (02) 971 0299

Факс: (02) 87 05327

Териториално статистическо бюро – Югозапад гр. София 1038, ул. „Панайот Волов”
№ 2;KYurukova@nsi.bg
Кая Юрукова-Илиева

Директор

(02) 985 7428

Факс: (02) 985 7497

Териториално звено ГРАО – София област гр. София, ул. „Позитано” № 30 ет. 6,
стая 605; sf@grao.bgsf@grao.government.bg
Наташа Христова Ръководител (02) 987 16 70

Факс: (02) 987 36 49

Областно пътно управление – София към АПИ гр.София, ул. „Камен Андреев” № 24, п.к. 1606; Opu_sofia@abv.bg инж. Даниела Денинска

Директор

(02) 988 2281

Факс: (02) 988 4239

РО НСК – София при РДНСК Югозападен район гр. София, ул. „Алабин” № 35, етаж 3

Anatoly.Mladenov@dnsk.mrrb.government.bg

инж.Анатолий Младенов

Началник

(02) 988 0322

Факс: (02) 987 5056

Служба по геодезия, картография и кадастър – Софийска област гр. София, ул. „Мусала” № 1

sofia.oblast@cadastre.bg

инж. Светломира Славова

Началник

(02) 818 8337

Факс: (02) 955 6187

Регионална дирекция „Автомобилна администрация” – София гр.София 1517, ул. „Витиня” № 1

dai_sofia@mail.bg

Кънчо Димитров Директор (02) 847 2337

Факс: (02) 847 2267

Териториално поделение „Български пощи” гр. София, ул. „Клокотница” № 35-37

kalinkaps@abv.bg

Калинка Стоянова

Началник

(02) 832 0095

Факс: (02) 832 0091

Отдел „София област” към Централно военно окръжие гр. София, ул. „Г. Бенковски” №12

vosofia@abv.bg

полк. Венцислав Венков

Началник

(02) 870 8371

(02) 873 4999

Окръжна следствена служба гр. София, ул. „Майор Векилски” №2

osssofia@infotel.bg

Евгени Гюров

Директор

(02) 982 6112

Факс: (02) 982 6102

Окръжна прокуратура гр. София, ул. „Съборна” №7

sop@prb.bg

Наталия Николова-Бончева

Окръжен прокурор

(02) 981 16 13

Факс: (02) 981 8230

Софийски окръжен съд гр. София, бул. „Витоша” №2

sd_court@sofiadc.justice.bg

Филип Владимиров

Председател

(02) 921 9203

(02) 981 5742

Административен съд – София област гр. София, ул. „Съборна” №7

sda_court@abv.bg

Мария Попова

Председател

(02) 80 50 711

(02) 981 2289

„ЧЕЗ Разпределение-България”, Дирекция „Експлоатация и поддържане”, Обособено регионално звено София област гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159 (Бенчмарк Бизнес център)

Velichko.atanasov@cez.bg

инж. Величко Атанасов

Ръководител

(02) 80 29 902

Факс: (02) 895 9715

НЕК – „Мрежови експлоатационен район”-София гр. София, бул.”Европа” №2 инж. Димитър Димитров

Управител

(02) 812 1801

Факс: (02) 812 1840

Областен съвет на БЧК гр. София, бул. „Дондуков” № 61, п.к. 1504

sofreg@redcross.bg

Росен Василев

Директор

(02) 846 85 27

Факс: (02) 944 23 58

Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. София, ул. „Алдомировска” №114, п.к. 1309 Димитър Попов

Директор

(02) 987 3649

Факс: (02) 920 0669