Областният координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област проведе заседание

Заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област се проведе в Областната администрация. То премина под надслов „Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги“ и беше водено от Областния управител г-н Илиан Тодоров. Той поздрави участниците и представи дневния ред, след което даде думата на Боряна Климентова от „Надежда и домове за децата“-клон България. Г-жа Климентова припомни етапи от съвместната работа на Областната администрация и фондацията в рамките на подписания през 2016 година Меморандум за разбирателство между тях.

Заседанието продължи с разглеждането на конкретни казуси, представени от ръководителите на социални институции на територията на Софийска област, които касаят извеждането на деца от домове и настаняването им в Центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства. От изказванията стана ясно, че често срещан проблем при деинституционализацията е приемането на деца от общините в Софийска област в институции или приемни семейства в други общини и области от страната, независимо от това, че същите имат незапълнен капацитет в услугите. Бяха разгледани проблемни случаи с настаняването на деца от домовете и центровете в Правец, Пирдоп и Драгоман.  

Участниците в заседанието дискутираха варианти за координация и съдействие между институциите на територията на Софийска област и извън нея с цел улесняване на извеждането на децата и настаняването им в среда, близка до семейната. В края на форума беше заявена готовност за предприемането на съвместни действия, за да може децата да получат най-подходящата за тях грижа.