Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия запозна кметовете на общините в Софийска област с указание на „Съвета за намаляване на риска от бедствие“ към Министерски съвет

На заседанието на областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия, под ръководството на заместник-областния управител на

Прочети повече...

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация на Софийска област, утвърдени със Заповед на Областния управител №ОА-31/16.02.2018 г.

Заповед №ОА-31 от 16.02.2018 г Вътрешни правила – ЗОП

Прочети повече...

Общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София прие отчета на дейността и изпълнението на бюджет 2017 и бюджет – 2018 на Асоциацията

На 16.02.2018 г се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“

Прочети повече...