Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация на Софийска област, утвърдени със Заповед на Областния управител №ОА-31/16.02.2018 г.

Заповед №ОА-31 от 16.02.2018 г

Вътрешни правила – ЗОП