Общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София прие отчета на дейността и изпълнението на бюджет 2017 и бюджет – 2018 на Асоциацията

На 16.02.2018 г се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.

Заседанието беше открито от областния управител на Софийска област Илиан Тодоров – председател на Асоциацията и протече при следния дневен ред.

  • Приемане на решения за отчета на дейността на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – София за 2017 г
  • Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – София за 2017 г
  • Приемане на бюджет на АВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – София за 2018 г
  1. Разни

На заседанието Общото събрание на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ – София ЕООД единодушно прие Отчета за  дейността на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ – София ЕООД за 2017 г; Отчета за  изпълнението на бюджета на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ – София ЕООД за 2017 г; прие бюджета на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ – София ЕООД за 2018г.

Гост на заседанието беше г-жа Итова от „ВиК“ – ЕООД – София.