Областният управител Илиан Тодоров участва в заседанието на регионалния съвет за развитие на Югозападен район

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров участва в заседание на регионалния съвет за развитие на Югозападен район, на което бяха представени и обсъдени теми, свързани с националната политика за регионално развитие, борбата с корупцията на всички нива, киберпрестъпленията и др.

По време на заседанието бяха дискутирани състоянието и приоритетите пред регионалната сигурност на Република България в контекста на международните предизвикателства. Беше обърнато специално внимание на модела и механизмите за борбата с организираната престъпност – корупция, киберпрестъпност, трафик на хора, наркотици.

Заместник- председателят на 44-то Народно събрание Явор Нотев представи на форума Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с който още веднъж беше подчертана решимостта за ефективно противодействие на корупционните практики на регионално и национално ниво.

От МРРБ бе представено и поставено на обсъждане определените три варианта за нов териториален обхват на районите от ниво 2 в България.

Представяне на концепции и  приоритети при картиране на  системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие също бяха част от програмата на заседанието.