Областният управител Илиан Тодоров обменя опит за борба с корупционните практики с регион Хелзинки

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров покани губернатора на регион Хелзинки, Финландия за подписване на споразумение за сътрудничество между двата региона.

Основното предложение към губернатора на регион Хелзинки е за ефективно сътрудничество в борбата с корупционните практики, тъй като Тодоров се е ангажиран лично с обмяната на опит и добри практики в превенцията и противодействие на корупцията на регионално ниво.

Другите области на сътрудничество са свързани с насърчаване на инвестициите, подобряване на здравния статус на населението, развитие на високите технологии, подобряване на енергийната ефективност, повишаване на качеството на образователната система и развиване на читалищната дейност, интеграция на малцинствените групи, управление на отпадъците, популяризиране на местните традиции и култура.

Специален акцент е поставен върху сътрудничество в областта на образованието за повишаване на качеството му и създаване на умения у учениците и студентите в Софийска област.

Поканата за сключване на споразумение с регион Хелзинки е поредната активност в областта на международното сътрудничество на областния управител Илиан Тодоров за повишаване на икономическото благосъстояние и конкурентоспособността на Софийска област.