Областният управител Илиан Тодоров кани губернатора Нилс Оге Йегстад за сключване на споразумение за сътрудничество

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров покани губернатора на област Акешхус – Кралство  Норвегия за сключване на споразумение на сътрудничество между двата региона.  Регион Акешхус  обхваща столицата Осло.

Тодоров предлага сътрудничеството с Акешхус да е в областта на икономиката, инвестициите, социалните дейности, културата, борба с корупционните практики на местно ниво, околната среда.

Повече от 10 години България е бенефициент по Норвежкия финансов механизъм и Финансовите механизми на Европейското икономическо пространство. Страната ни е сред държавите с най-голям финансиране.

Подкрепа за гражданския сектор, околната среда, правосъдие и вътрешни работи, в сектора на човешкото и социално развитие, културата, които Норвежката страна оказва са добра основа за успешно сътрудничество и на регионално ниво.

Поканата за сключване на споразумение за сътрудничество между Софийска област и област Акешхус е част от последователните усилия на областния управител Илиан Тодоров за привличане на инвестиции и издигане на икономическото, социално и културно равнище на областта.