Областна администрация на Софийска област обявява процедура за мобилност за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ , Дирекция “ Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”