Областна администрация на Софийска област обявява процедура за мобилност за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ , отдел „Регионално развитие и устройство на територията” в Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”