ПОЛИТИКА за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Областна администрация на Софийска област