Стелиан Донев

Стелиан Драганов Донев

Заместник областен управител на Софийска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на раждане: 22.02. 1967 г

гр. София

Професионален опит:

Командир на взвод към войски на Министерство на транспорта 

Министерство на вътрешните работи

Експерт в Главна дирекция „Национална полиция“

Образование и квалификация:

ВТУ „Тодор Каблешков“, специалност „Строителен инженер“