НИКОЛАЙ БОРИСОВ

Николай Андреев Борисов

Заместник областен управител на Софийска област

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роден на 01.07.1986 г.

Професионален опит:

2015-2018 г. – Общински съветник в община Костинброд

2013-2018 г. – Преподавател по „История и цивилизация“ и „География и икономика“ и уредник на музейната училищна сбирка в Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд

2012-2013 г. – Министерство на културата, Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“

Награждаван два пъти за „Учител на годината“, награда от Македонски научен институт за съхранение и опазване на българщината. Автор на исторически проучвания и публикации, участвал в национални и международни исторически конференции.

Образование и квалификация:

СУ „Св. Климент Охридски“ – магистър „Образованието по история в средното училище“

УниБИТ – магистър „Културното наследство в съвременната информационна среда“

УниБИТ – бакалавър „Информационни ресурси на културно-историческото наследство“

Ресори и правомощия: младежки дейности, образование, култура, спорт и туризъм; вероизповедания и читалищни дейности; взаимодействие с неправителствени организации и международно сътрудничество; медии и достъп до обществена информация; военни паметници; обществен ред и сигурност; безопасност на движението по пътищата; гражданска защита; защита при бедствия и аварии; отбранително-мобилизационна подготовка; контрол върху сигурността на информацията; управление на ВиК системите.

Координира дейности като участва в събития на територията на общините: Антон, Мирково, Самоков, Чавдар, Ботевград, Елин Пелин, Костенец, Правец.

 

Приемен ден: всеки четвъртък на месеца от 10.00 – 12.00 ч.