Областният управител Илиан Тодоров откри дискусия по въпросите на социалното партньорство и подобряване на жизненото равнище на населението

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров откри  дискусия по въпросите на социалното партньорство и подобряване на жизненото равнище на

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в процедура по мобилност за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, в отдел „Регионално развитие и устройство на територията” – дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...