1. 2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации