10. 1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост