11. 1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други