13. 2529 Позволително за ползване на лечебните растения