2. 2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива