3. 1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж