6. 1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот