7. 1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж