8. 1969 Регистриране на технически паспорт на строеж