9. 1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община