Спечелен търг за отдаване под наем на част от имот, публична държавна собственост, представляващ „Кафене“, ., находящ се в гр. София, бул. “Витоша” № 6, ет. 5 от фирма „АКСЕЛ 55“ ЕООД