Антитерористичният план на Софийска област е първият в страната с мерки за защита от ядрен, радиационен, химичен и биологичен тероризъм

По инициатива на областния управител  от АТАКА Илиан Тодоров,  Софийска област е първата  в България, която включи в антитерористичния си план мерки за защита срещу ядрен,радиационен, химичен и  биологичен тероризъм.

С предприетите мерки в антитеростичния си план, Софийска област надгражда общоприетите мерки за борба с тероризма, като набляга на защитата на водните обекти и критичната инфраструктура, кризисните щабове, администрациите и населението. В плана се предвижда вменяване на отговорност от страна на областния управител към службите за сигурност и кризисните щабове относно ядрените, химични, биологични и радиационни заплахи.  

С разработването на антитерористичния план на най-голямата област в страната областният управител  Илиан Тодоров от Атака за пореден показа, че предприема реални превантивни мерки с цел защита на населението от терористични актове в областта.

Тодоров има следните специализации :

 • Изнесен научен доклад във Военна Академия „Георги С. Раковски” на тема: „Опасността от придобиване на оръжия за масово унищожение от страна на терористични организации”
 • George c. Marshal Еuropean Center for Security Studies, Гармиш – Партенкирхен, Германия „Тероризмът и неговите проявления в демократичните държави”
 • US Department of Homeland Security -САЩ: „Kибер сигурност за контролни инженери”
 • Inter – American Defense College – САЩ: „Национална сигурност и отбранителни стратегии”
 • United States Institute of Peace –САЩ: „Конфликтен анализ”
 • North Carolina, Center for Public Health Preparedness – САЩ: „Химически тероризъм / Химически оръжия”
 • University of Michigan – САЩ: „Биологични агенти за тероризъм”
 • Pacific Emprints – САЩ: „Ядрени и радиационни заплахи”
 • University at Albany, State University of New York – САЩ: „Превенция на ядрен тероризъм”
 • St. Petersburg College – САЩ: „Анти-тероризъм и разузнавателна осведоменост”
 • John Hopkins – САЩ: „Оръжия за масово унищожение“