Агенция по заетостта стартира второто проучване на потребностите на работодателите от кадри

От началото на август 2018 г. Агенцията по заетостта стартира второто за тази година проучване сред работодателите за потребностите им

Прочети повече...

Протокол за резултатите от провеждането на конкурс за длъжността младши експерт в отдел „КАК“ при дирекция „АКРРДС“ в областна администрация на Софийска област

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ – МЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ КАК

Прочети повече...

Покана за представяне на оферта във връзка с определянето на изпълнител за извършване противопожарни дейности на сграда, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 6

Покана за представяне на оферта Техническо задание

Прочети повече...