Областният управител Илиан Тодоров: Изграждам ново депо за отпадъци за общините от Софийска област

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров води преговори с италиански инвеститор за изграждане на депо за отпадъци в областта.

Конкретен повод за инициативата са непрекъснатите конфликти между общините при депонирането на отпадъци в регионалните депа на територията на областта. Последният конфликт, който ескалира е между общините Горна Малина и Елин Пелин, след като кметът на Горна Малина Ангел Жиланов в нарушение на чл. 128 от Закона за управление на отпадъци не допусна депониране и обезвреждане на отпадъци от община Елин Пелин в регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Горна Малина и Елин Пелин, с което създаде опасност от бедствие, свързано с увреждане на здравето на хората и последици за околната среда, свързани със замърсяване на водата, почвата и въздуха на територията на община Елин Пелин.