Решение №641/5.09.2018 г. за отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20″, намиращ се на територията на община Драгоман