Решение №641/5.09.2018 г. за отчуждаване на част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20″, намиращ се на територията на община Драгоман

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел Координация и административен контрол, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в отдел Координация и административен контрол, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост в Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Губернаторът на Лиеж, Белгия покани Илиан Тодоров за обсъждане на възможности за сътрудничество

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров получи покана от  Ерве Жамар – губернатор на провинция Лиеж, да посети белгийската

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров размразява връзките с провинция Тренто, Италия

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров подновява замразените  вече 10 г. връзки с провинция Тренто, Италия. Меморандумът за сътрудничество

Прочети повече...