Основен приоритет в работата на областния управител Илиан Тодоров – противодействието и превенцията на корупцията

На заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията на Софийска област, областните дирекции отчетоха пред областния управител Илиан Тодоров и заместник-областните управители Галя Георгиева и Николай Борисов мерките за борба с корупцията, превенцията и начините за противодействието на явлението.

Тодоров запозна присъстващите с предприетите мерки в администрацията за противодействието на корупцията.

Директорите на дирекциите в Софийска област отчетоха добрите практики в борбата и превенцията на явлението.

От РИОСВ посочиха като въведена превантивна мярка, въвеждането на ротационен принцип при извършване на проверки.

От РЗИ споделиха, че заплащането на услугите па ПОС-терминал допринася за противодействие на корупцията.

От областна Инспекция по труда отчетоха ежеседмични активности по превенция на корупцията.

В края на заседанието Тодоров апелира за още по-големи усилия в областта на превенцията  и противодействието на корупцията, за да бъде изкоренено това явление в обществото.

Той акцентира върху важността на публичността и прозрачността в работата на институциите в Софийска област.