Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел „Координация и административен контрол“, при дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“