Р Е Г И С Т Ъ Р НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

  Р Е Г И С Т Ъ Р    
   НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПКОНПИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ    
      ПРЕД ОРГАНА ПО НАЗНАЧАВАНЕТО    
Име, презиме и фамилия Длъжност в администрацията дата на подаване Декларация по чл.35, ал.1, т.1
Елена Вардарова Директор дирекция АПОФУС 25.4.2018 да
Виолета Георгиева Главен счетоводител 25.4.2018 да
Ваня Иванова Главен специалист – ВО 25.4.2018 да
Снежана Панова Ст.счетоводител и ЧР 25.4.2018 да
Миглена Бориславова-Николова Главен юрисконсулт 25.4.2018 да
Калин Василев Главен експерт 25.4.2018 да
Владимир Спиров Старши експерт 25.4.2018 да
Женя Иванова Старши експерт 25.4.2018 да
Стоян Клисуранов Старши експерт 25.4.2018 да
Ива Соколова Главен експерт 25.4.2018 да
Даниела Синабова Старши експерт 26.4.2018 да
Цветомира Асенова Старши експерт 26.4.2018 да
Чавдар Миронов Главен специалист 26.4.2018 да
Мирослав Иванов Главен специалист 26.4.2018 да
Цветелина Бельовска Началник отдел ДСДФ 26.4.2018 да
Мая Велкова-Нелчинова Началник отдел РРУТ 26.4.2018 да
Моника Андреева Главен експерт 26.4.2018 да
Десислава Добчева Старши експерт 26.4.2018 да
Кристина Кадийска – Пашова Старши експерт 26.4.2018 да
Драгомир Попов Старши експерт 26.4.2018 да
Анна Сандова Главен специалист 26.4.2018 да
Мая Цанова Главен секретар 27.4.2018 да
Борислав Калаузки Старши експерт 27.4.2018 да
Радослава Стефанова Главен специалист 27.4.2018 да
Албена Василева Главен специалист 27.4.2018 да
Дарина Камбурова Директор дирекция АКРРДС 27.4.2018 да
Мими Минева Главен експерт 27.4.2018 да
Павлина Шишова-Маринова Старши експерт 27.4.2018 да
Пламен Колев Младши експерт 27.4.2018 да
Стела Попова Главен специалист 27.4.2018 да
Цветелина Найденова Старши експерт 9.5.2018 да
Десислава Вълчева Старши експерт 14.5.2018 да
Иван Зашев Главен юрисконсулт 5.6.2018 да
Радина Цветкова Старши юрисконсулт 18.6.2018 да
Йордан Миланов Младши експерт 28.6.2018 да
Десислава Сухарева Старши експерт 17.7.2018 да
Даниела Арбова-Костадинова Главен експерт 18.7.2018 да
Йоана Бояджиева Младши експерт 2.8.2018 да
Жаклин Господинова Младши експерт 13.8.2018 да
Таня Бонева Старши експерт 28.8.2018 да
Мариета Владимирова Главен специалист  4.9.2018 да