Конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Регионално развитие и устройство на територията”