Областна администрация на Софийска област и КПКОНПИ подписаха меморандум за сътрудничество

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров и председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев подписаха Меморандум за сътрудничество.

Сътрудничеството между администрацията на Софийска област и КПКОНПИ ще се реализира в следните области: провеждане на периодични срещи и консултации за прилагане на различни антикорупционни мерки, партньорство при провеждане на обучения с цел обмен на експертиза  и опит във връзка с дейности по превенцията и предотвратяване на корупционни практики; партньорство по теми от взаимен интерес –конференции, кръгли маси, семинари.