Отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на обект: „Път ІІ-82 „Обход на гр. Самоков” от км. 2+156.66 до км. 4+740.11, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на село Драгушиново и град Самоков

Заповед отчуждаване по чл. 34а, ал. 2 от ЗДС Обявление по чл. 34а, ал. 3 от ЗДС Приложение към Заповед

Прочети повече...

Илиан Тодоров връчи за първи път годишни награди „Заслужил гражданин на Софийска област“

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров връчи за първи път годишни награди „Заслужил гражданин на Софийска област“. С връчването

Прочети повече...

Процедура за мобилност за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ , в отдел „Държавна собственост и документален фонд” при Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...

Процедура за мобилност за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ , отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” (с изтекъл срок за изпитване и да отговаря на минималните и специфични изисквания за преминаване на държавна служба в друга администрация)

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров връчи почетни плакети на Нейно Превъзходителство Мая Добрева-Посланик на България в Кралство Белгия и Люксембург и Люк Соние-Почетен Консул на България в Кралство Белгия

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров връчи почетни плакети на Нейно Превъзходителство Мая Добрева-Посланик на България в Кралство Белгия

Прочети повече...

Историческо: Областният управител Илиан Тодоров подписа меморандум за сътрудничество с провинция Лиеж, Кралство Белгия

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров за първи път в дипломатическите отношения между България и Кралство Белгия подписа споразумение

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, част от недвижим имот – публична държавна собственост, находяща се на партерния етаж на административната сграда на Областна администрация на Софийска област

Прочети повече...

Областният управител Илиан Тодоров получи признание за социалната си политика

Областна администрация на Софийска област спечели конкурса за добри практики през 2018 година на Института по публична администрация към Министерски

Прочети повече...