Oбявление на основание § 1 от Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

На основание § 1 от Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, от 1 януари 2019 г. Областната администрация на Софийска област е оправомощена да издава удостоверение по чл. 3, ал. 1, т. 3 от конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.

Заявление за издаване на удостоверение APOSTILLE на документи: