Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в отдел Координация и административен контрол, при дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост