„Елаците-Mед“ – част от групата фирми „Геотехмин“ и водеща компания от Джянси обменят опит, трансфер на умения и добри практики в минната промишленост

Делегацията от китайската провинция Джянси, водена от вицегубернатора У Джунциун, включваща и водещите мениджъри на китайски бизнес компании начело с миннодобивната компания Jiangxi Copper Group Co, посетиха водещото предприятие в минната индустрия „Елаците-Mед“ – АД част от групата фирми „Геотехмин“. Те се срещнаха с д-р Иван Вутов – изпълнителен директор на „Геотрейдинг“ АД и и член на надзорния съвет на „Елаците-Mед“ АД, инж. Драгомир Драганов – изпълнителен директор на „Елаците-Mед“ – АД, представители на компанията.  Пред бизнесмените беше направена презентация на „Елаците-Mед“ АД. Обсъдена беше възможността за сътрудничество между българската компания и Jiangxi Copper Group Co. в рамките на програмата за международно партньорство на Джянси. От китайската миннодобивна компания поканиха представители на „Елаците-Mед“ АД да посетят предприятието за обмяна на опит, трансфер на умения и добри практики в управлението на минната промишленост.