Областният управител Илиан Тодоров: Студенти от Софийска област ще се обучават с пълни стипендии в университети в Джянси

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров и г-жа Джао Хуей –генерален директор на Службата за външни работи на Народното правителство на провинция Джянси, Китайска народна република подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на образованието между Софийска област и провинция Джянси.
Подписаният меморандум включва насърчаване и подкрепа между съответните образователни отдели, колежи и университети за сътрудничество и обмен на делегации и студенти, материали, научни изследвания и други. Ще бъдат обучавани изявени ученици и студенти, за да се засили взаимното разбирателство и да се насърчи приятелски обмен.
По силата на меморандума Народното правителство на провинция Джянси дава пет пълни стипендии на студенти от Софийска област за втората половина на 2019 г. за обучение във висши училища в китайската провинция.