Протокол №3 във връзка с обществена поръчка с предмет „Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в Областна администрация на Софийска област“