Преговорите на областния управител на Софийска област Илиан Тодоров за състава на 26-та РИК за Евроизбори 2019 приключиха със споразумение

Областният управител  на Софийска област Илиан Тодоров проведе консултации за състава на 26-та районна избирателна комисия – Софийска област във връзка с провеждането на избори за членове на Европейски парламент.  Те са свикани на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 59 – 62, чл. 65 и чл. 66  от  Изборния кодекс, Указ № 53 от 19 март 2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г.) и Решение №4-ЕП от 24.03.2019 г. на Централната избирателна комисия за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., с парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание на Република България и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.

В състава на 26-та РИК влизат 15 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите както следва:  ГЕРБ – 5 членове, коалиция „БСП за България“ – 4 членове; „ДПС” – 1 член, коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове, „Воля“ – 1 член, коалиция „Реформаторски блок“ – 1 член, коалиция „ББЦ-ВМРО-БНД, ЗНС, Гергьовден“ – 1 член.

По време на консултациите бе постигнат консенсус за следното ръководство на 26-та РИК – председател от ГЕРБ, заместник-председатели от „Обединени патриоти“ и ДПС и секретар – от БСП.

За членове на РИК могат да бъдат назначавани лица, отговарящи на следните изисквания: да бъдат български граждани, да имат навършени 18 г.; да не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода; не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани от наказателна отговорност за умишлено престъпление; да владеят български език; да са с висше образование или приравнените на него по Закона за висшето образование.

Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки район до 50 дни преди изборния ден – 05.04.2019 г. включително.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.