Администрацията на Софийска област първата в Европа със сертификат „Антикорупция“

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров получи официално сертификат ISO 37001 – „Системи за управление за борба с подкупването“, с който администрацията на Софийска област стана първата в частния и публичен сектор у нас, и първата в Европа администрация, която въвежда системата.  Сертификатът бе връчен от Йоанис Економидис – ръководител направление Сертификация на системи за управление при  TUV HELLAS.

Системата за борба с подкупването съдържа мерки, предназначени да идентифицират и оценят риска и за предотвратят подкупването на служителите в областна администрация. Стандартът е разработен във Великобритания и след успешното му действие, се превръща в международен стандарт.

С въвеждането на сертификат „Антикорупция“ областна администрация на Софийска област въвежда политика и стратегия за борба с корупцията, осъществява се превенция на подкупването и корупционни практики в държавната администрация. Води се проактивна борба с подкупването, както и се изгражда култура, почтеност, прозрачност и откритост на държавните служители.

Вторият сертификат, който бе връчен на областния управител Илиан Тодоров е ISO 9001:2015 – „Система за управление в областта на предоставяне на административни услуги“.

На връчването присъстваха Кармен Щруг – заместник-председател на германо-българската индустриална търговска камара, Д-р Мариана Чолакова –почетен консул на Германия в гр. Пловдив, представители на сертифициращата фирма.