Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност “ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ” в дирекция Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността