Процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ГКПП „Калотина”