Обявление за отчуждаване на части от имоти за изграждане на Обект ЖП линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, от км 53+044 до км 63+550 от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, на територията на община Ихтиман