Областният управител Илиан Тодоров ще председателства Регионалния съвет за развитие на Югозападен район в следващата половин година

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров прие ротационното председателство на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за следващите шест месеца от областния управител на Благоевград Бисер Михайлов. По време на състоялото се заседание на Регионалния съвет на Югозападен район в гр. Сандански, беше представена уеб базирана платформа за достъп до обществена информация, централизирана автоматизирана информационна система “Електронни обществени поръчки”, възможностите за устойчиво развитие на алтернативния туризъм и др.
За заместник –председател на Регионалния съвет за развитие за периода 01.07.2019-31.12.2019 г. по предложение на Тодоров беше избран Васко Стоилков –кмет на гр. Сливница.