Конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”

ЗАПОВЕД ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС СТАРШИ ЕКСПЕРТ КАК