Процедура за мобилност за длъжността СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ЗА СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ