Конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ , Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, отдел „Координация и административен контрол”

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ЗА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ „КАК“