ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ДЕКОНЦЕНТРИРАНИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ И ПОДЕЛЕНИЯ

ЗА СОФИЙСКА  ОБЛАСТ

 

НАИМЕНОВАНИЕ Адрес ИМЕ И ФАМИЛИЯ Длъжност Телефони
1. Областна дирекция “Земеделие” София бул.”Витоша”

№ 4, етаж ІV

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА                                                                                                                                                

ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

Директор 02 980-28-73

 

02 988-32-63 – факс

 

2. Областна дирекция на Държавен  фонд ”Земеделие” – София област бул.”Цар Борис ІІІ”,  № 136 РОСЕН КОЦЕВ

rosen_kotsev@dfz.bg;

Директор

 

02 818 7678

02 8187/ 685

02 8187/ 676

3. Регионална дирекция по горите – София гр.София

ул.”Аксаков”

№ 14

 

инж.СТОЯН ТОШЕВ

 

rdgsofia@iag.bg

 

Директор

 

 

02 987 0052

02 815 5261

02 981 66 13

02 815-5274

4. Областна дирекция по безопасност на храните

/ОДБХ/ София област

гр.София-1606

район „Красно село“

бул.”Христо Ботев” № 17, ет.3

д-р ЛЕОНИД ЛАВЧЕВ

 

rvs_23@bfsa.bg

 

 

Директор

 

 

02 8588 968

02 8588 968

 

 

 

5 Териториален сектор за съвети в земеделието към НССЗ гр.София,

ул.Банко шосе № 7

/И-т Пушкаров/

 

НИКОЛЕТА ВАСИЛЕВА

sofia_oblast.m@naas.government.bg

Началник сектор 02/ 8100 988

 

6. Регионална инспекция по околна среда и води – София бул.”Цар Борис ІІІ”,  № 135    

 

ИРЕНА ПЕТКОВА

riosv@riew-sofia.org

 

Директор 02 940 64 98

02 955 93 62 – факс

 

7. Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр.София ул.”Софроний Врачански” № 104-106 ПОЛИНА

МАРИНОВА

drsz-sofia@mbox.contact.bg

Директор 02 931 04 14

02 931 04 10- факс

 

 

8. Областна дирекция “Инспекция по труда” бул.”Витоша”

№ 6, етаж 2

ЕКАТЕРИНА АСЕНОВА

oit_sofia-okrug@mbox.contact.bg

Директор Т./ф.02 981 79 71

02 988-11-52

 

9. Регионална дирекция за социално  подпомагане ул.”Софронй Врачански” № 104-106, етаж 3

 

ХРИСТИНА ОЦЕТОВА

rdspsofia@abv.bg

sofiaoblast-rdsp@asp.government.bg

Директор

 

02 931 08 83

 

0 /931 1778

10 Рeгионална здравна инспекция София област ул.”Акад.Иван Гешов” № 15

(3 етаж)

Д-р РОЗАЛИНА ЧОБАНОВА

rzi_so@rzi-sfo.bg

Директор 02 807 8700

02 981-41-73 – факс

 

11 Областен съвет на БЧК 1504 София

бул.”Дондуков” № 61

РОСЕН ВАСИЛЕВ

sofreg@redcross.bg

Директор 02 846 85 27;

02 944 23 58 – факс

 

12 Областно пътно управление към АПИ п.к.1618, бул.”Цар Борис ІІІ” № 215 инж.РУМЕН САЧАНСКИ

Opu_sofia@abv.bg

 

Директор 02 988-22-81

02 988-42-39 – факс

13 Териториално звено ГРАО ул.”Позитано”

№ 30 ет.6,

стая 605

НАТАША ХРИСТОВА

sf@grao.bg

sf@grao.government.bg

Ръководител 02 987 16 70

02 987 36 49 – факс

02 988 47 15

14 РО „НСК“ Софийска област при РДНСК   Югозападен район за територията на област Софийска ул.”Алабин”

№ 35

инж.АНАТОЛИЙ МЛАДЕНОВ

Anatoly.Mladenov@dnsk.mrrb.government.bg

dnsk@dnsk.mrrb.

government.bg

Началник 02 988 03 22, 02 8107 614

02 987 50 56 – факс

 

 

15

 

“ВиК” ЕООД София окръг 1220 София бул.Рожен 15 НИКОЛА НИТОВ

 

office@viksof.com

Управител

 

02 813 0020

02 813 0013 – факс

 

16 офис София област
при ТД на НАП София
бул.”Витоша”

№ 6, ет VІ

ВАЛЯ КРУМОВА

v.krumova@ro23.nra.bg

Директор 02 9334027

02 933 4011

17 Регионално управление на образованието – София-регион бул.”Цариград-ско шосе” № 125 бл. 5, ет.ІV РОСИЦА ИВАНОВА

rio_sfo@abv.bg

rio_sofia_oblast@mon.bg

Началник

 

02 971-02-99

02 87 05 327 – факс

 

18 ОД-МВР- София

 

ул.”Гео Милев”

№  71

ГЕОРГИ ТОТКОВ – Старши комисар

odmvr-sofia@mvr.bg

 

Директор

 

 

 

02 982-33-33 – факс

02 982 34 21

02 982 51 92

 

19  Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” ул.”Гео Милев” № 71

 

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ

Комисар

logistika_pbssofia@abv.bg;

pbs_sofia@abv.bg

Директор

 

 

 

02 982 51 99

ф. (дежурни) 982 51 21

 

  Оперативен център към РД „ПБЗН”    

Fireocsofiaobl@mvr.bg

  Дежурни ОЦ: 02 9825204; 987 5112; 0894 740001; 0894 740059
  Група „ПК и ПД“ към РД „ПБЗН“ бул.“Витоша“

№ 4, ет.5

Георги Кръстанов

 

Fscp-iad-rdsofia@mvr.bg

Pbs_sofia@abv.bg

Ръководител 02 9301 884

02 987 1093

02 987 1392

20 Отдел „София – област” към Централно военно окръжие гр.София, ул.”Бенковски” № 12 Полк.  ПАВЛИН ВЕНКОВ

vo-sofia@comd.bg

Началник 02/870 8371

02/873 4999

 

 

21 Областен отдел „Автомобилна администрация” – София

към ИА „АА“

1517 гр.София

ул.”Витиня”

№ 1

КЪНЧО ДИМИТРОВ

dai_sofia@mail.bg

Началник 02 945 42 88

02 847  23 37

02 847-22-67 – факс

 

22 Център за спешна медицинска помощ 1750 гр.София

ул.”Д.Моллов”

№ 1

Д-р ГЕОРГИ ГЕЛЕВ

csmp_sofia@mail.bg

Директор 02 9357221, 02 9357 233

02 975 93 75 – факс

02 974 41 15

23 Териториално поделение “Български пощи” ул.”Клокотница”

№ 35-37

КАЛИНКА СТОЯНОВА

kalinkaps@abv.bg

Началник 02 832 00 95;

02 949 67 06

02 832-00-91 – факс

24 Комисия за защита на потребителите пл.”Славейков” № 4А ДИМИТЪР ЙОТОВ

cpcadmin@min.bg

info@kzp.bg

Председател

 

 

02 933 05 00;

02 933 05 72

02 988-42-18 – факс

25 Окръжна следствена служба ул.”Майор Векилски” № 2 ЕВГЕНИ ГЮРОВ

osssofia@infotel.bg, sosls@infotel.bg

Директор

 

 

 

02 982 61 12;

02 982-61-02 – факс

02 982-61-23

 

26 Окръжна прокуратура ул.”Съборна”

№ 7

НАТАЛИЯ НИКОЛОВАБОНЧЕВА

sop@prb.bg

Прокурор

 

02 80-05-805;

02 988 16 94

ц. 02 981 16 13;

02 981-82-30 – факс

27 Софийски окръжен съд бул.” Витоша”

№ 2

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

sda_court@abv.bg

 

Председател 02 92 19 203

02 981 57 42

28 ТП на НОИ

– Софийска област

бул.”Ал. Стамболийски”

№ 48,  ет. 4

ст.405

МИЛЕН БОЯДЖИЕВ

 

sofiaregion@NSSI.BG

 

Директор 02 92 62 540 – факс

02 92 62 510

 

29 ТСБ – Югозапад ул.”Панайот Волов”  № 2 СИЛВИЯ ПЕТРОВА

SVPetrova@nsi.bg

 Директор

 

02 9857 724

02 9857 497 – факс

30 Районна здравноосигурителна каса гр.София -1408

ул.”Енос” 12-14

ж.к.”Стрелбище”

Д-р НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ ЗЛАТЕВ

sofia-obl@nhif.bg

 

Директор 02 965 69 34

02 965 69 43 (42)

02 965 69 49 –

31 Административен съд София област ул.”Съборна”

№ 7

МАРИЯ ПОПОВА
sda_court@abv.bg
Председател

 

 

02 80 50 711/712
02 981 22 89 – факс          
32 Служба по геодезия, картография и кадастъра за Софийска област ул.”Мусала” № 1 инж.СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

sofia.oblast@cadastre.bg

Началник 02 955 61 87 – факс

02 8188 337

 

33 Напоителни системи ЕАД

 

Клон София

Гара Искър

ул. „5006“ № 4

ВЕСЕЛКА НИНОВА

sofia@nps.bg

office.sofiaklon@irrigationsystems.bg;

Управител

 

 

 

02 973 28 49

02 973 28 34

02 973-28-50 – факс

 

34 ЧЕЗ“Разпределение Б-я”

Дирекция ”Експлоатация и поддържане”

ул.”Цариградско шосе” № 159

 

БОРИСЛАВ ШУМАРОВ

 

borislav.shumarov@CEZ.bg

Ръководител 02 895 97 15 – факс

02 80 29 902

 

0700 10 010

02 8959 667 – факс

35 „ЕСО“ ЕАД  Мрежови експлоатационен район /МЕР/ София област бул.Европа 2 Инж.ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

d.dimitrov@sfo.eso.bg

eso@sfo.eso.bg

Ръководител

 

02 812 18 01

02 812 18 40